Bine ați venit pe site-ul Școlii Româno-Americane Bacău!

Instituţia noastră oferă din anul 2001 servicii de educaţie sub forma unui program bilingv (român-englez), bazat pe metode şi strategii didactice moderne, activ-participative, adaptate Curriculumului naţional.

Misiunea nostră este să creăm un mediu academic în care copiii învaţă în sprijinul valorilor umane, cum ar fi: cinste, integritate, muncă, iniţiativă personală, solidaritate şi toleranţă. Promovăm învăţarea limbii engleze şi ne propunem să dezvoltăm în viitorii lideri abilităţile de comunicare, creativitatea şi gândirea critică, pregătindu-I pentru o lume democratică, interdependentă şi a schimbărilor rapide.

oferim copiilor un program bilingv, în română şi engleză, bazat pe metode activ-participative şi strategii didactice moderne, cu accent pe mijloacele multimedia, adaptate programei de învăţământ elaborată de Ministerul Educaţiei şi Crcetării.

Climatul educaţional conferă o atmosferă stimulantă, care va permite copiilor să se adapteze şi să se dezvolte în conformitea cu cu propriile aptitudini şi interese.  

test

test